HỆ SƠN ALKYD

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd, bột màu chống gỉ, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền.
Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước …

92,0701,742,400
95,2601,806,200
83,9301,579,600
79,7501,496,000
86,4601,630,200
89,9801,700,600
79,7501,496,000
96,4701,830,400
89,9801,700,600
70,2901,306,800
79,7501,496,000
84,5901,592,800
83,3801,568,600
83,3801,568,600
88,1101,663,200
70,2901,306,800
67,8701,258,400
66,7701,236,400