HỆ SƠN Chịu nhiệt

Sơn nhũ Chịu nhiệt được sản xuất trên cơ sở nhựa Silicolphene, bột màu nhũ, dung môi và các phụ gia đặc biệt.
Sơn được dùng để sơn bảo vệ cho các thiết bị thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao (≤ 300ºC ).

259,0505,082,000
228,8004,477,000