HỆ SƠN ALKYD BIẾN TÍNH

Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd biến tính, bột màu, dung môi và các phụ gia.
Sơn có khả năng bám dính cao, chống thẩm thấu tốt, đặc biệt là màng sơn khô nhanh.
Dùng sơn lót bảo vệ cho các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước.

104,7201,995,400
105,6002,013,000
95,7001,815,000
95,7001,815,000
110,0002,101,000
113,0802,162,600
111,8702,138,400
93,9401,779,800
88,8801,678,600
97,9001,859,000
101,2001,925,000
93,2801,766,600
90,8601,718,200