Các hệ Sơn Hải Âu tiêu biểu đề xuất dùng trong công nghiệp đóng tàu và dân dụng:

⇒  Bấm vào đây để xem chi tiết