SƠN TÀU BIỂN

Hoạt động trên môi trường nước, nồng độ muối cao, tính axit nhiều, có nhiều sinh vật gây hại như hà, trùng … gây ra sự hư hại ăn mòn cho con tàu. Các lớp sơn chính là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn các tác động xấu này.

160,9303,119,600
160,9303,119,600
167,7503,256,000
153,7802,976,600
160,9303,119,600
173,2503,366,000
166,4303,229,600
163,5703,172,400
170,8303,317,600
151,3602,928,200
161,5903,132,800
165,0003,201,000
117,1502,244,000
183,7003,575,000
493,2409,765,800
559,35011,088,000
179,1903,484,800
165,9903,220,800
187,1103,643,200
206,1404,023,800
176,5503,432,000