SƠN CÔNG NGHIỆP

Sơn công nghiệp được dùng để trang trí và bảo vệ bề mặt nội – ngoại thất trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Bề mặt sơn công nghiệp có thể là: sắt thép, nền bê tông, tường xi măng, tôn mái nhà … Tùy từng loại bề mặt mà dùng các loại sơn khác nhau.

92,0701,742,400
95,2601,806,200
83,9301,579,600
79,7501,496,000
86,4601,630,200
89,9801,700,600
79,7501,496,000
96,4701,830,400
89,9801,700,600
70,2901,306,800
79,7501,496,000
84,5901,592,800
83,3801,568,600
83,3801,568,600
88,1101,663,200
70,2901,306,800
67,8701,258,400
66,7701,236,400
104,7201,995,400
105,6002,013,000
95,7001,815,000
95,7001,815,000
110,0002,101,000
113,0802,162,600
111,8702,138,400
93,9401,779,800
88,8801,678,600
97,9001,859,000
101,2001,925,000
93,2801,766,600
90,8601,718,200
143,5502,772,000
160,9303,119,600
160,9303,119,600
167,7503,256,000
153,7802,976,600
160,9303,119,600
173,2503,366,000
166,4303,229,600
163,5703,172,400
160,9303,119,600
167,8603,258,200
170,8303,317,600
169,2903,286,800
151,3602,928,200
161,5903,132,800
158,7303,075,600
159,5003,091,000
159,3903,088,800
165,0003,201,000
188,6503,674,000
134,7502,596,000
149,7102,895,200
113,7402,175,800
125,1802,404,600
118,8002,277,000
94,7101,795,200
179,1903,484,800
165,9903,220,800
165,9903,220,800
187,1103,643,200
206,1404,023,800
176,5503,432,000
167,3103,247,200
165,9903,220,800